starostwo powiatowe nowy sacz

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Starostwo Powiatowe Nowy Sącz
Adres: ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 41 41 600
Fax: 18 41 41 700
Adres email: powiat@nowosadecki.pl
Strona www: www.nowosadecki.pl

Godziny pracy urzędu
Poniedziałek: 8.00 – 16.00
Wtorek – Piątek: 7.30 – 15.30

Godziny pracy Kasy
(ul.Jagiellońska 33 oraz Strzelecka 1):
Poniedziałek: 8.00 – 15.30
Wtorek – Piątek: 7.30 – 15.00

Powiat Nowosądecki
NIP: 734-35-44-080
REGON: 491893180
Podstawowy rachunek bankowy powiatu nowosądeckiego od 1 lipca 2019 r.
22 1050 1722 1000 0090 3190 0989

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
NIP: 734-26-15-932
REGON: 491893300

Wydziały w Starostwie

 • Biuro Rady i Zarządu
 • Wydział Administracyjny
 • Wydział Finansowy
 • Wydział Geodezji
 • Wydział Budownictwa
 • Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 • Wydział Komunikacji i Transportu
 • Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
 • Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych
 • Wydział Inwestycji i Rozwoju
 • Zespół do Spraw Gospodarki Nieruchomościami
 • Zespół do Spraw Osobowych
 • Zespół do Spraw Kontroli i Analiz
 • Zespół Zdrowia i Spraw Obywatelskich
 • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Zespół Radców Prawnych
 • Pion Ochrony Informacji Niejawnych
 • Zespół do Spraw Zamówień Publicznych
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 • Samodzielne stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Audytor Wewnętrzny
 • Inspektor Ochrony Danych

Jednostki organizacyjne

 • Szkoły i placówki oświatowe
 • Zdrowie i opieka społeczna
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowy Zarząd Dróg
 • Służby, inspekcje i straże
 • Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej

Rachunki bankowe

Bank: ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz

KategoriaOpisNumer Rachunku
Opłaty komunikacyjne, dzienniki budowyOpłaty za dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, prawo jazdy, itp.11 1050 1722 1000 0090 3190 1284
Opłaty geodezyjne (powiat ziemski)Opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntu, mapy, itp.11 1050 1722 1000 0090 3190 1284
Dochody własne (Starostwo Powiatowe)Wpłaty za czynsz, najem, zapłata faktur11 1050 1722 1000 0090 3190 1284
Rachunek pozostałych dochodówOpłata skarbowa, itp.94 1050 1722 1000 0090 3190 1342
Opłaty geodezyjne (powiat grodzki)Opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntu, mapy, itp.94 1050 1722 1000 0090 3190 1342
Dochody Skarbu PaństwaWpłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, dzierżawę, najem, itp.86 1050 1722 1000 0090 3190 1292
Rachunek bankowy (Urząd Miasta Nowego Sącza)Opłata skarbowa – wyrejestrowanie pojazdu, pełnomocnictwo, zaświadczenie, opłata za pozwolenie na budowęING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz nr 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531

Kontakt do poszczególnych jednostek

JednostkaAdresTelefonGodziny Przyjmowania Stron
Wydział Geodezjiul. Strzelecka 118 41-41-800Poniedziałek: 8.00 – 16.00
Wtorek – Piątek: 7.30 – 15.30
Wydział Budownictwaul. Strzelecka 118 41-41-891Poniedziałek: 8.00 – 16.00
Wtorek – Piątek: 7.30 – 15.30
Wydział Komunikacji i Transportuul. Jagiellońska 33Poniedziałek: 8.00 – 15.30
Wtorek – Piątek: 7.30 – 15.00
Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościamiul. Kościuszki 318 41-41-854Poniedziałek: 8.00 – 16.00
Wtorek – Piątek: 7.30 – 15.30
Wydział Rozwoju
http://fundusze.nowosadecki.pl/
ul. Kościuszki 318 41-41-774Poniedziałek: 8.00 – 16.00
Wtorek – Piątek: 7.30 – 15.30

Starostwo Powiatowe Nowy Sącz na mapie

Urzędy w okolicy