urząd miasta nowy sącz

Urząd Miasta Nowy Sącz

Urząd Miasta Nowego Sącza
Adres:
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz
Telefony: +48 18 443 53 08,  +48 18 44 86 500,
Fax: +48 18 443 78 63
Adres email:  urzad@nowysacz.pl
Strona www: nowysacz.pl

Straż Miejska
Kontakt w godzinach 7.00 – 21.00
Telefon: 986
tel. (18) 443 70 54
tel (18) 443 75 84

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Kontakt przez całą dobę
Telefony:
(18) 443 57 02,
(18) 448 66 81,
kom. 698 679 580

Wydziały w urzędzie

 • Biuro Aktywności Obywatelskiej
 • Biuro Prasowe i Promocji
 • Biuro Radców Prawnych
 • Biuro Rady Miasta
 • Biuro Zamówień Publicznych
 • Komenda Straży Miejskiej
 • Miejski Rzecznik Konsumentów
 • Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
 • Samodzielne stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Samodzielne stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego
 • Stanowisko Geodety Miasta
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Wydział Architektury i Urbanistyki
 • Wydział Bezpieczeństwa i Kontroli Wewnętrznej
 • Wydział Budżetowy
 • Wydział Edukacji i Wychowania
 • Wydział Geodezji i Nieruchomości
 • Wydział Inwestycji
 • Wydział Komunalnej Obsługi Miasta
 • Wydział Komunikacji Społecznej i Kultury
 • Wydział Księgowy
 • Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
 • Wydział Organizacyjno-Administracyjny
 • Wydział Pozyskiwania Funduszy
 • Wydział Podatkowy
 • Wydział Przedsiębiorczości
 • Wydział Sportu i Turystyki
 • Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności
 • Wydział Środowiska
 • Wydział Transportu i Komunikacji
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego

Jednostki organizacyjne

 • Domy pomocy społecznej
 • Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu
 • Miejski Ośrodek Kultury
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Miejski Zarząd Dróg
 • Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
 • Miejskie przedszkola
 • Miejskie szkoły podstawowe
 • Miejskie szkoły ponadpodstawowe
 • Miejskie placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • Miejskie placówki oświatowe i wychowawcze
 • Nowosądecka Mała Galeria
 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Nowego Sącza
 • Sądecka Biblioteka Publiczna
 • Sądecki Urząd Pracy
 • Zespół Świetlic Środowiskowych
 • Zespół Żłobków Miejskich
 • Zespół Scentralizowanej Obsługi Finansowo-Księgowej

Urząd Miasta Nowy Sącz na mapie

Inne urzędy w okolicy